ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2023. ГОДИНУ („Сл.гл.РС“, број 91/2019)

  1. Добра, сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги обликовано по партијама, партија број 1. сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги, број набавке: 18/2023

2. Услуга, изнајмљивање мобилних тоалета за потребе одржавања вашара и осталих јавних скупова, број набавке: 27/2023

3. Услуга, машинска обрада мотора, склопова и агрегата, број набавке: 11/2023

4. Добра, набавка комплета против крађе воде, број набавке 17/2023

5. Радови, браварско-варилачки радови, број набавке: 5/2023

6. Добра, браварски и аутомеханичарски алат, број набавке: 6/2023

7. Услуга, ангажовање корпе за потребе орезивања грана, сечења стабала и осталих послова, број набавке: 21/2023

8. Услуга, вулканизерске услуге, број набавке: 12/2023

9. Добра, брезове метле за потребе запослених у Сектору градске хигијене и зеленила, број набавке: 26/2023

10. Услуге, уређење архивске грађе и документарног материјала, број набавке: 52/2023

11. Добра, набавка садног материјала за потребе Сектора градске хигијене и зеленила , број набавке 20/2023

12. Услуга, машинска обрада на стругу, брусилици или глодалици, број набавке 10/2023

13. Услуга, одржавање и подршка систему наплате и контроле паркирања на подручију градског дела Пожеге, број набавке: 3/2023

14. Добра, сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги обликовано по партијама, партија број 2. сезонско цвеће за јесење уређење градског трга у Пожеги, број набваке: 18/2023

15. Добра, репроматеријал цеви илимова, број набавке: 2/2023

16. Добра, рачунарска и биро опрема за потребе запослених у организационим јединицама предузећа обликована по партијама, партија број 2. набавка сервера и инсталација, подешавање и пуштање у рад истог, број набавке 49/2023

17. Добра, набавка алата за рад радника на терену, број набавке: 16/2023

18. Услуга, одржавање тримера, косачица и друге ситне механизације, број набавке: 4/2023

19. Добра, рачунарска и биро опрема за потребе запослених у организационим јединицама предузећа обликована по партијама, партија број 1. набавка рачунарске опреме, биро опреме и остале потрошне опреме, број набавке 49/2023