ЈКП Наш дом

Цене комуналних услуга

цене су без ПДВ

Утрошена вода по m3

Домаћинства60,00
Установе68,39
Привредна друштва108,83
Предузетници108,83
Фарме71,07

Утрошена вода преко лимита по m3

Домаћинства - село165,38

Канализација по m3

(25% од цене воде)
Домаћuнства15,00
Установе17,09
Привредна друштва27,20
Предузетници27,20

Водни допринос по m3

Домаћинства0,70
Привредна друштва и предузетници0,70

Изношење смећа по m2

Домаћинства10,34
Установе15,89
Привредна друштва и предузетници19,76
СТР,СУР,СТКР и др. до 50m2 - месечни паушал 1.333,00
СЗР до 50m2 - месечни паушал 952,00
Остале делатности — паушал677,00
СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м214,97

Цене погребних услуга

цене су без ПДВ

Погребне услуге - старо гробље

Изградња бетонског оквира за једно гробно место42.977,01
Изградња бетонског оквира за два гробна места50.138,07
Изградња бетонског оквира за три гробна места57.302,32

Погребне услуге — ново гробље

Изградња бетонског оквира за једно гробно место48.768,48
Изградња бетонског оквира за два гробна места56.082,90
Изградња бетонског оквира за три гробна места63.398,38

Закуп и одржавање

Закуп земљишта по једном гробном месту годишње252,00
Одржавање гробља по једном гробном месту годишње504,00