ЈКП Наш дом

Паркинг у Пожеги

Паркинг места у Пожеги груписана су у две зоне.
Црвена зона обухвата паркинг места у самом центру града.
Плава зона обухвата паркинг места у улицама у ширем центру града. У обе зоне нема временског ограничења паркирања.

Паркинг се наплаћује сваког радног дана у времену од 7 до 19 часова и суботом од 7 до 14 часова. Недељом се паркинг не наплаћује.

Плаћање паркинга се може извршити на један од следећих начина:
-слањем СМС поруке са регистрационом ознаком возила на одговарајући број за одабрану зону
-куповином паркинг карте и њеним истицањем на видном месту у возилу.

Црвена зона

Цена: 35 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8441

Улице:
Краља Петра (од Трга до Немањине)
Краља Александра (од Трга до Његошеве)
Књаза Милоша (од Трга до 1300 каплара)
Николе Пашића (од Трга до Војводе Мишића)
Зелена пијаца

Плава зона

Цена: 25 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8442

У овој зони могућа је и куповина дневне карте по цени од 100 динара, слањем СМС поруке на број 8443

Улице:
Краља Александра (од Његошеве)
Краља Петра (од Немањине)
Књаза Милоша (од 1300 каплара)
Немањина
Југ Богданова
Његошева
Француска
Црквена
Драгише Лапчевића

 

Ценовник паркирања

све цене су са урачунатим ПДВ
Паркинг карта - I зонаБез ограничења времена35,00 дин./час
Паркинг зона - II зонаБез ограничења времена25,00 дин./час
Дневна паркинг карта - II зонаБез ограничења времена100 дин./дан

ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Повлашћена паркинг карта станари - месечна - I зонаПраво на повлашћену карту имају станари по месту становања, који поседују возило у власништву300,00 динара
Повлашћена паркинг карта станари - месечна - II зонаПраво на повлашћену карту имају станари по месту становања, који поседују возило у власништву200,00 динара
Повлашћена паркинг карта пре- дузетници - месечна - I зонаПраво на повлашћену карту имају предузетници по месту седишта фирме, који поседују возило у власништву1.800,00 динара
Повлашћена паркинг карта пре- дузетници - месечна - II зонаПраво на повлашћену карту имају предузетници по месту седишта фирме, који поседују возило у власништву1.600,00 динара

ПРЕТПЛАТНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Претплатна паркинг карта физичка лица - месечна - I зонаВажи за I и за II зону2.200,00 динара
Претплатна паркинг карта физичка лица - месечна - II зонаВажи за зону за коју је издата1.000,00 динара
Претплатна паркинг карта физичка лица - месечна - II зонаВажи само за паркиралиште иза зграде МУП-а800,00 динара
Претплатна паркинг карта правна лица - месечна - I зонаВажи за I и за II зону3.000,00 динара
Претплатна паркинг карта правна лица - месечна - II зонаВажи за зону за коју је издата2.200,00 динара

РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА

Резервисано паркинг место правна лица - годишње - I зонаУслови за доделу резервације су посебно прописани100.000,00 дин
Резервисано паркинг место правна лица - годишње - II зонаУслови за доделу резервације су посебно прописани80.000,00 дин

ОСТАЛО

Доплатна картаЗа кориснике који нису регулисали паркирање ни наједан од понуђених начина, кориснике који су прекорачили време паркирања, неправилно паркирали или користе погрешну зону паркирања1.000,00 динара
Накнада за уклањање непрописно паркираних возилаПокушај уклањања (долазак, одлазак „паук" возила-а)1.500,00 дин:
Накнада за уклањање непрописно паркираних возилаУклањање по налогу овлашћених органа (утовар, истовар, пренос и чување до 24 часа)3.600,00 динара
Накнада за уклањање непрописно паркираних возилаЧување возила у депоу - накнада по дану200,00 дин./дан