ЈКП Наш дом

Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега

Зелена пијаца 7
31210 Пожега
Претежна делатност: 3600
Матични број: 07239408
ЈББК: 82159
Tel: 031/3816-361
Fax: 031-811-185
email: office@jkpnasdompozega.co.rs

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

ЦЕНТРАЛА:
031/3816-361
Радно време од 7 до 15h

ФАКС:
031/811-185

ДИРЕКТОР:
031/825-027

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА:
031/811-981

РАЧУНОВОДСТВО:
031/825-427

ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР:
031/715-980
Радно време од 7 до 22h
Пријава кварова, одржавање
водовода и канализације, сектор
градске хигијене и зеленила

ЗОО ХИГИЈЕНА:
031/715-433

ГАРАЖЕ ЈКП:
031/812-767

ПАРКИНГ СЛУЖБА: 031/ 825-037; СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ Руководилац сектора 065-920-11-14 Шеф службе 065-920-11-44 ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ: 031/714-869; 065/920-11-89; 065/920-11-53 ВОЗАЧ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА: 065/920 11 23, 031/812-537 ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВА САХРАНЕ: 065/920-11-21 СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РАЗВОЈНЕ ПОСЛОВЕ Руководилац сектора - 065-920-11-18 Шеф службе - 065-920-55-69 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА Руководилац сектора - 065-920-11-15 Шеф службе - 065-920-11-21 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ Руководилац сектора - 065-920-11-12