ЈКП Наш дом

Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега

Зелена пијаца 7
31210 Пожега
Претежна делатност: 3600
Матични број: 07239408
ЈББК: 82159
Tel: 031/3816-361
Fax: 031-811-185
email: office@jkpnasdompozega.co.rs

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

ЦЕНТРАЛА:
031/3816-361

ФАКС:
031/811-185

ДИРЕКТОР:
031/825-027

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА:
031/811-981

РАЧУНОВОДСТВО:
031/825-427

ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР:
031/715-980

ЗОО ХИГИЈЕНА:
031/715-433

ГАРАЖЕ ЈКП:
031/812-767

ПАРКИНГ СЛУЖБА:
031/ 825-037;

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Руководилац сектора 065-920-11-14
Шеф службе 065-920-11-44

ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ:
031/714-869; 065/920-11-89; 065/920-11-53

ВОЗАЧ ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА:
065/920 11 23, 031/812-537

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВА САХРАНЕ:
065/920 11 21

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РАЗВОЈНЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац сектора - 065-920-11-18
Шеф службе - 065-920-55-69

СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА
Руководилац сектора - 065-920-11-15
Шеф службе - 065-920-11-21

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Руководилац сектора - 065-920-11-12