ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, Ј.Н. БРОЈ 02/2020 ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   ЈАВНА НАБВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРОШАЧЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ, ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА,[…]

Даље »

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ   ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ   ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА[…]

Даље »

Јавне набавка мале вредности, добра, канцеларијски материјал за потребе запослених у ЈКП „Наш Дом“ Пожега обликована по партијама, Ј.Н. број 14/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПАРТИЈА БРОЈ 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПАРТИЈА БРОЈ 2. ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ И РИБОНИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 2. ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ И РИБОНИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ПАРТИЈА БРОЈ 1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Даље »

Јавна набавка велике вредности, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј.Н. број 01/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Даље »