ЈКП Наш дом

Правилник о јавним набавкама

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), одредаба Правилника о садржини акта којим се ближе одређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гл. РС“, број 83/2015), члана 34. и члана 38. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Надзорни одбор ЈКП[…]

Даље »