ЈКП Наш дом

Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 13.10.2016. године донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, 01 број 011-23/16. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП НАШ ДОМ ПОЖЕГА

Даље »

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 19.03.2014. године, донела је Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, 01 број 011-13/14. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Даље »

Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 25.02.2013. године донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, 01 број 011-13/14. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

Даље »