ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2023. ГОДИНУ („Сл.гл.РС“, број 91/2019)

2. Услуга, изнајмљивање мобилних тоалета за потребе одржавања вашара и осталих јавних скупова, број набавке: 27/2023 3. Услуга, машинска обрада мотора, склопова и агрегата, број набавке: 11/2023 4. Добра, набавка комплета против крађе воде, број набавке 17/2023 5. Радови, браварско-варилачки радови, број набавке: 5/2023 6. Добра, браварски и аутомеханичарски алат,[…]

Даље »

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2023. ГОДИНИ-ПОРТАЛ ЈН

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135280 2. Добра, резервни делови за теретни програм, Ј.Н. број 7/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135301 3. Услуга, осигурање имовине и запослених, Ј.Н. број 64/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136641 4. Добра, канцеларијски материјал обликован по партијама, Ј.Н. број 62/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137662 5. Услуга, ковачке услуге, Ј.Н. број 27/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/138448 6. Добра, камени агрегат, Ј.Н. број 22/2023-ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137405[…]

Даље »

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, Ј.Н. БРОЈ 02/2020 ЈАВНИ ПОЗИВ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   ЈАВНА НАБВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРОШАЧЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ, ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА,[…]

Даље »

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ   ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ   ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА[…]

Даље »