ЈКП Наш дом

Паркинг у Пожеги

Паркинг места у Пожеги груписана су у две зоне.
Црвена зона обухвата паркинг места у самом центру града.
Плава зона обухвата паркинг места у улицама у ширем центру града. У обе зоне нема временског ограничења паркирања.

Паркинг се наплаћује сваког радног дана у времену од 7 до 19 часова и суботом од 7 до 14 часова. Недељом се паркинг не наплаћује.

Плаћање паркинга се може извршити на један од следећих начина:
-слањем СМС поруке са регистрационом ознаком возила на одговарајући број за одабрану зону
-куповином паркинг карте и њеним истицањем на видном месту у возилу.

Црвена зона

Цена: 35 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8441

Улице:
Краља Петра (од Трга до Немањине)
Краља Александра (од Трга до Његошеве)
Књаза Милоша (од Трга до 1300 каплара)
Николе Пашића (од Трга до Војводе Мишића)
Зелена пијаца

Плава зона

Цена: 25 динара по сату.
Нема временског ограничења.

Број за СМС: 8442

У овој зони могућа је и куповина дневне карте по цени од 100 динара, слањем СМС поруке на број 8443

Улице:
Краља Александра (од Његошеве)
Краља Петра (од Немањине)
Књаза Милоша (од 1300 каплара)
Немањина
Југ Богданова
Његошева
Француска
Црквена
Драгише Лапчевића

Ценовник паркирања

све цене су са урачунатим ПДВ
Паркинг карта - I зонаБез ограничења времена35,00 дин./час
Паркинг зона - II зонаБез ограничења времена25,00 дин./час
Дневна паркинг карта - II зонаБез ограничења времена100 дин./дан

ПОВЛАШЋЕНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Повлашћена паркинг карта станари - месечна - I зонаПраво на повлашћену карту имају станари по месту становања, који поседују возило у власништву300,00 динара
Повлашћена паркинг карта станари - месечна - II зонаПраво на повлашћену карту имају станари по месту становања, који поседују возило у власништву.200,00 динара
Повлашћена паркинг карта предузетници - месечна - I зонаПраво на повлашћену карту имају предузетници који поседују возило у власништву, за улицу у којој је седиште фирме.1.000,00 динара
Повлашћена паркинг карта предузетници - месечна - II зонаПраво на повлашћену карту имају предузетници који поседују возило у власништву, за улицу у којој је седиште фирме.800,00 динара

ПРЕТПЛАТНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

Претплатна паркинг карта физичка лица - месечна - I зонаВажи за I и за II зону1.500,00 динара
Претплатна паркинг карта физичка лица - месечна - II зонаВажи за зону за коју је издата800,00 динара
Претплатна паркинг карта физичка лица - месечна - II зонаВажи само за паркиралиште иза зграде МУП-а500,00 динара
Претплатна паркинг карта правна лица - месечна - I зонаВажи за I и за II зону1.500,00 динара
Претплатна паркинг карта правна лица - месечна - II зонаВажи за зону за коју је издата800,00 динара
Претплатна паркинг карта за два возила истог власника - месечна - I зонаВажи за I и за II зону2.500,00 динара
Претплатна паркинг карта за два возила истог власника - месечна - II зонаВажи за зону за коју је издата1.200,00 динара

РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА

Резервисано паркинг место правна лица - годишње - I зонаУслови за доделу резервације су посебно прописани76.000,00 динара
Резервисано паркинг место правна лица - годишње - II зонаУслови за доделу резервације су посебно прописани69.000,00 динара

ОСТАЛО

Доплатна картаЗа кориснике који нису регулисали паркирање ни на један од понуђених начина, кориснике који су прекорачили време паркирања, неправилно паркирали или користе погрешну зону паркирања1.000,00 динара
Доплатна картаЗа уплату у року од 8 дана500,00 динара