ЈКП Наш дом

Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега

Зелена пијаца 7
31210 Пожега
Претежна делатност: 3600
Матични број: 07239408
ЈББК: 82159
Tel: 031/3816-361
Fax: 031-811-185
email: office@jkpnasdompozega.co.rs
www.jkpnasdompozega.co.rs

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ:

ЦЕНТРАЛА:
031/3816-361, 825-027
Радно време од 7h до 15h

ФАКС:
031/811-185

СЛУЖБА ЗА ДАЉИНСКИ НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ:
031/715-980
Радно време од 7 до 22h
Пријава кварова, одржавање
водовода и канализације, сектор
градске хигијене и зеленила

СЛУЖБА ЗОО ХИГИЈЕНА (Прихватилиште за напуштене псе):
031/715-433

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И УПОТРЕБУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (Објекат „Гараже“):
031/812-767

СЛУЖБА ПАРКИНГ СЕРВИСА:
031/ 825-037;

ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ:
031/714-869; 065/920-11-52; 065/920-11-53

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВА САХРАНЕ:
065/920-11-21