ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, Ј.Н. БРОЈ 02/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРОШАЧЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРИКЉУЧЕНЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ, ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА, Ј.Н. БРОЈ 01/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-WORD ПРОГРАМ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ГУМЕ ЗА ПУТНИЧКИ И ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ, Ј.Н. БРОЈ 03/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ДОБРА, ГОРИВО И МАЗИВО, Ј.Н. БРОЈ 05/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, Ј.Н. БРОЈ 08/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, АНАЛИЗА ВОДЕ, Ј.Н. БРОЈ 12/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА, Ј.Н. БРОЈ 07/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБСТАВЉЕНОМ ПОСТУПКУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, Ј.Н. БРОЈ 06/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА БРОЈ 2. ОСНОВНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАТИЈА БРОЈ 3. МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА БРОЈ 1, КАМЕНИ АГРЕГАТ

 

ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, Ј.Н. БРОЈ 04/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА БРОЈ 2. УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА БРОЈ 3. СПОЉАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1. ВОДОМЕРИ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ НА ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ, Ј.Н. БРОЈ 11/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИСИРАЊЉЕВОДОМЕРА, Ј.Н. БРОЈ 09/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, МАКАЗЕ ЗА СЕЧЕЊЕ ГРАЊА, ШИБЉА И ОСТАЛОГ РАСТИЊА, Ј.Н. БРОЈ 8.2/2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА У ВЕЗИ ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, Ј.Н. БРОЈ 8.1./2020

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА БРОЈ 2. ТОНЕРИ, КЕТРИЏИ И РИБОНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА БРОЈ 1-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА, Ј.Н. БРОЈ 07/2020-ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА, Ј.Н. БРОЈ 07/2020-ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК 1.

ЈАВНИ ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ