ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, услуге, ветеринарске услуге на Прихватилишту за псе и мачке луталице, ЈНМВ, број 03/2016-услуге, ОРН 85200000-ветеринарске услуге

img016img017img018