ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, добра, резервни делови за механизацију у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 02/2016, ОРН 34320000- механички резервни делови осим мотора и делова мотора

doc671 doc672 doc673 (1)