ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, добра, опрема за даљински надзор и управљање, ЈНМВ, број 08/2016, ОРН 38820000-опрема за даљинско управљање

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА