ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, добра, половно, специјално вишенаменско возило за комуналне делатности, ЈНМВ, број 11/2016 (измена годишњег плана јавних набавки за 2016. године), ОРН 43300000-грађевинске машине и опрема

doc694 doc695 doc696