ЈКП Наш дом

Одговори у вези појашњења конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, добра, гуме за путнички и терертни програм у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 03/2013, ОРН 34350000-гуме за тешка и лака возила

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ