ЈКП Наш дом

Одговори у вези питања и појашњења конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, добра, опрема за сателитско праћење возила (GPS систем), уградња сонди за мерење нивоа горива у резервоарима и услуга коришћења система (претплата са трошковима СИМ картице), Ј. Н. број 09/2017-добра

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА