ЈКП Наш дом

Одговори на питања и појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке мале вредности, добра, опрема за сателитско праћење возила (GPS опрема), уградња сонди за мерење нивоа горива у резервоарима и услуга коришћења система (претплата са трошковима СИМ картице), Ј.Н. број 09/2017-добра

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2.