ЈКП Наш дом

Одговори и појашњења конкурсне документације за јавну набавку велике вредности, радови, изградња секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, Ј. Н. број 05/2017-радови

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ