ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности, радови, изградња дела просторије (надстрешњице) за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 07/2017-радови

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ