ЈКП Наш дом

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности, опрема за сателитско праћење возила, уградња сонди за мерење нивоа горива у резервоарима и услуга коришћења система (претплата са трошковима СИМ картице), Ј. Н. број 09/2017-добра

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА