ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности, добра, опрема за сателитско праћење возила (GPS систем), уградња сонди за мерење нивоа горива у резервоарима и услуга коришћења система (претплата са трошковима СИМ картице), Ј. Н. број 09/2017-радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА