ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, радови, насатавак изградње водоводне мреже у селу Каленићи, Ј. Н. број 03/2017-радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА