ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА