ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, половно, специјално вишенаменско возило за комуналне делатности (УНИМОГ), ЈНМВ, број 11/2016 (измена годишњег плана јавних набавки), ОРН 43300000-грађевинске машине и опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА