ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, куповина новог малог трактора са кабином и приколицом, даском за чишћење снега и посипачем соли, Ј. Н. број 11/2017-радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА