ЈКП Наш дом

Јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, добра, куповина новог малог трактора са кабином и приколицом, даском за чишћење снега и посипачем соли, Ј. Н. број 11/2017-радови

ЈАВНИ ПОЗИВ