ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за одржавање водовода и канлизације, Ј. Н. број 04/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ