ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за одржавање водовода и канализације у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНВВ, број 04/2016, ОРН 39370000-+водоводна инсталација

ЈАВНИ ПОЗИВ