ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку велике вредности, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега

ЈАВНИ ПОЗИВ