ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, услуге, анализа воде, Ј. Н . број 03.1/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ