ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, услуга, анализа воде, Ј. Н. број 03/2017-услуга

ЈАВНИ ПОЗИВ