ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, добра, гуме за путнички и теретни програм у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 13/2016-измена годишњег Плана јавних набавки за 2016. годину, ОРН 34350000-гуме за тешка и лака возила

ЈАВНИ ПОЗИВ