ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, чији је корисник ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНВВ, број 01/2016, ОРН 09310000

ЈАВНИ ПОЗИВ