ЈКП Наш дом

Измењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, опрема за сателитско праћење возила (GPS опрема), уградња сонди за мерење нивоа горива у резервоарима и услуга коришћења система (претплата са трошковима СИМ картице), Ј. Н. број 09/2017-добра

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА