ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку, комбинована радна машина (скип), ЈНВВ, број 11/2015, ОРН 43250000

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измена конкурсне документације извршена је на страни 17.  ОБРАЗАЦ VI. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА КОМБИНОВАНУ РАДНУ МАШИНУ (СКИП), у делу РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, УТОВАРНА КАШИКА, ТАЧКА 4. Висина подизања (висина до осовине зглоба): минимум 3.000 мм.