ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну наабвку мале вредности, добра, опрема за даљински надзор и управљање за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега

На страни 42. у члану 11. Модела уговора начињена је грешка приликом куцања износа процењене вредности јавне набавке. Наиме, написано је да је износ процењене вредности јавне набавке 2.000.000,00 динара, а требало је да буде написано да је износ процењене вредности јавне набавке 5.000.000,00 динара.

У вези са напред наведеним извршена је исправка.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА