ЈКП Наш дом

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Контакт подаци лица за заштиту података о личности у ЈКП „Наш дом“ Пожега

Име и презиме: Милена Лекић,

Адреса: Вука Карџића бр. 9. 31210 Пожега,

e-mail: milenalekic19@gmail.com.