ЈКП Наш дом

Статут ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. године

Надзорни одбор ЈКП „Наш Дом“ Пожега, на седници одржаној дана 27.04.2018. године, донео је одлуку о усвајању Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега.

СТАТУТ