ЈКП Наш дом

Сервисна информација за кориснике комуналних услуга

Поштовани,

Зббог санације кварова Електродистрибуције Пожега, данас постоји могућност прекида у водоснабдевању појединих потрошача на северној територији општине Пожега (у селима Честобродица, Јежевица, Мађер, Дражиновићи, Љутице, Тометино Поље)

Апелујемо на потрошаче да у том периоду рационално користе воду.
в.д. директор
Микан Јанковић, дипл.инж.геол