ЈКП Наш дом

Програм пословања за 2017. годину

На седници Надзорног одбора ЈКП „Наш Дом“ Пожега, која је одржана, дана 28.11.2016. године усвојен је Програм пословања ЈКП „Наш Дом“ Пожега за 2017. годину.

У изради Програма пословања учествовала су сва стручна лица у предузећу (руководилац Сектора за опште послове, руководилац Сектора за економске послове, руководилац Сектора за техничке послове, руководилац Сектора градске хигијене и зеленила, као и шефови Служби које су саставни део наведених Сектора).

Програм пословања израђен је на основу анализе пословања предузећа из претходне године, као и планова везаних за наредну, 2017. годину.

program-poslovanja-za-2017-godinu