ЈКП Наш дом

Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у ЈКП „Наш дом“ Пожега