ЈКП Наш дом

ОДЛУКА О МЕРАМА, У ВЕЗИ ПРОГЛАШЕНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ОД 05.07.2020. ГОДИНЕ

ОДЛУКА