ЈКП Наш дом

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега

Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 19.03.2014. године, донела је Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега, 01 број 011-13/14.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА