ЈКП Наш дом

Oбавештење за кориснике система за водоснабдевање „Рзав“

ЈКП “Наш Дом” Пожега апелује да корисници система за водоснабдевање „Рзав“ рационално користе воду, односно да водом за пиће не наводњавају пољопривредна добра и заливају зелене површине, расхлађују плочнике, пуне базене и сл. Неопходно је нагласити да је систем за водоснабдевање општине Пожега пројектован за употребу воде у домаћинствима, а не за потребе пољопривреде.

Према корисницима који буду ненаменски трошили воду,  ЈКП „Наш Дом“ Пожега ће покренути поступак пред надлежним органима како би исти били санкционисани.

Општинском Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавњу и одвођењу отпадних вода општине Пожега („Службени лист општине Пожега, број 2/2020), наводњавање пољопривредних поседа се сматра ненаменском потрошњом воде.

 

Управа ЈКП „Наш Дом“ Пожега