ЈКП Наш дом

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани суграђани

Ваша обавеза је да бринете о својим унутрашњим инсталацијама и да се старате да водомерно окно буде чисто и заштићено од смрзавања и механичких оштећења, као и да водомер буде доступан за одржавање и очитавање.

До смрзавања водомера долази у случајевима када нису прописно смештени и адекватно постављени. Такође, није редак случај да дође до смрзавања и пуцања унутрашњих инсталација у објектима који се у току зиме ређе користе. У таквим случајевима предлажемо да се водомери утопле, као и да се испусти вода из цеви у објектима у којима се не борави. Молимо вас да на време проверите своје унутрашњње инсталације, да посебну пажњу обратите нас дотрајале славине и водокотлиће, јер тиме смањујете трошкове и расипање пијаће воде.

Уколико на време заштитите своје мерне уређаје, предупредићете евентуалне трошкове узроковане пуцањем истих.

Све уочене кварове на водомеру можете пријавити нашој дежурној служби на телефон 031-715-980.

Ваш ЈКП „Наш дом“ Пожега