ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник јкп „Наш Дом“ Пожега

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА