ЈКП Наш дом

Одговори на питања у вези појашњења конкурсне документације за јавну набавку велике вредности, добра, гориво и мазиво за потребе возног парка у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 05/2017

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА