ЈКП Наш дом

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку велике вредности, радови, изградња система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Годовик-Речице-Рупељево-Роге-Сврачково и радови на изградњи система даљинског надзора на водоводној мрежи Јежевица-Љутице, Ј.Н. број 01/2017-радови,

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ