ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, радови, изградња дела просторије (надстрешнице) за смештај механизације са којом располаже ЈКП „Наш Дом“ Пожега

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА